Đã Đóng

Tài Xỉu Live và thanh toán trực tuyến

3 freelancer chào giá trung bình$2083 cho công việc này

technorizen

Xin chào, Tôi thấy bài đăng công việc của bạn và bạn cần ứng dụng Android + iphone / ipad cho "Footboll" và tôi có kỹ năng mã hóa ứng dụng tương tự và tôi tin rằng tôi có thể làm điều đó cho bạn một cách hoàn hảo. Bạn Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(176 Nhận xét)
8.5
RachitGroup

Hey, tôi hy vọng bạn tốt :) Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạn v Thêm

$2000 USD trong 20 ngày
(21 Nhận xét)
5.3
Yarcode

Hi client! As you can see in my profile, I have rich development experience and have developed a lot of apps. I am a full stack professional developer. I really want to work for you. If you hire me, I will do my best Thêm

$2250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0