Đã Đóng

make extern tool for game DBD , and make tutorial for all -- 2

hello need make external tool for game DBD, and make tutorial for all here one example , need it

[login to view URL]

Kĩ năng: Lập trình C++, Phát triển game, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic, Debugging

Xem nhiều hơn: dbd generator perks killer, dbd how to win, dead by daylight killers, dbd forums, dbd generator repair sound, dbd how to win as survivor, hex: ruin, dbd generator regression, https www freelancer com ph t b&utm_expid 294858 224 nszsuoljqhayjhjeopkeea 2, https www freelancer com ph t butmexpid 294858 224 nszsuoljqhayjhjeopkeea 2, https www freelancer com post project t m&utm_expid 294858 363 r0pbjswtsuawpmqihxi6da 2&utm_referrer https 3a 2f 2fwww freelance, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5 2 y 10, https www freelancer com users login faster php key au7al101bswigtwic9loi5_ $2 y $10 *, 2 https www freelancer com, 2 https www expertsfromindia com hire virtual assistant services htm gclid cp_h2ursxsqcfq4yaqodeakaza, https www freelancer com 2fwww freelancer com 2fcoupon campaign 2f 3fid 3daxfhgz7bqrbdcgx 26utm_campaign 3d2016btwfreefeatured 2, https www freelancer com bd contest design a business card 400847 2 html, https www freelancer com contest design a logo 388968 2 html, https www freelancer com t o&utm_expid 294858 400 cg3jqpeuq8sr72n7wxkkow 2, https://www.freelancer.com/?t=d&utm_expid=294858-461.bpfvrHBWScioB-xelFmk_g.2&gclid=Cj0KEQjw9vi-BRCx1_GZgN7N4voBEiQAaACKVoYRsKOX

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Moron, Argentina

ID dự án: #27903687

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

NovaSofts

Hello Sir/ Ma’am We are a group of Software Engineers (Programmers) having 10+ years of experience. Expert in JAVA, C, C++ , C# , Python, MATLAB. Done 700+ projects here on FREELANCER.COM. The bid is negotiable an Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(345 Nhận xét)
7.6