Đã Đóng

I need a Mplatform SDK Knowing C# Developer.

I need a Medialooks Mplatform SDK Knowing C# Developer

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C#, Lập trình C, Kiến trúc phần mềm, .NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Kollam, India

ID dự án: #34292532

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

apurvaraj169

I have experience in asp.net c# with 5+ years of experience. I have experience in payment integration. Experience with web hosting and hardware integration.

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0