Đã Đóng

Lập trình .Net theo yêu cầu

1 freelancer đang chào giá trung bình $3000 cho công việc này

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good expert of C++, C#, .NET, PHP, Node.JS, Angular.JS, Java, Swift, Object C, Android, iOS, Database, HTML5, Mathmatics, Algorithm. I m quite well experienced in t Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(628 Nhận xét)
8.8