Đã Đóng

Network Simulator NS-3 and C++ expert

More details will be shared via chat

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Lập trình C#, Matlab and Mathematica, Thuật toán

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #32691815