Đã hoàn thành

programmingC++

Được trao cho:

it2051229

Hi, kindly check your inbox for my inquiries. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(73 Đánh Giá)
5.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

Alexod

I can send c++ code very quickly in few hours

$100 USD trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
6.0
dobreiiita

Hi, I am C++ and Algorithm expert and can surely help you here, Please check your inbox,Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(108 Nhận xét)
5.9
Engineer85

Hi I am interested in doing this job. Please check PM. Thanks

$90 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
vladang

Hello sir. I have great experience with C++/C# programming. Please, see PM

$90 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.7
josuebarrios1983

I have experience with c, c++ on linux an d windows

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0