Đã Đóng

Project ABC -- 2

Job Description:

More details will be shared with the potential freelancer for more knowlege of the project

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, PHP

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #28098426