Đã hoàn thành

C++ Project

A simple C++ project that should only take two hours. PM for details.

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: c# project, c project, simple programming project, java project simple, simple medical shop project, simple test project php, linked list simple project java, simple project php, project hours log, project simple voip, php mysql simple project database, simple excel project grade

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Dallas, United States

Mã Dự Án: #1054428

Đã trao cho:

dobreiiita

Ready to [url removed, login to view] PM>

$30 USD trong 0 ngày
(109 Đánh Giá)
5.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

nexlink

hi there pls read the pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pkfaizu

hi.. plz chk pm...

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zeeker87

Please read my message in your PMB. Thank you.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0