Đã Đóng

Reverse Engineering a mame project

At this project you run [url removed, login to view] you choose 2 button and then you put 1234567, then a rom is starting. My problem is that there is a hasp at COM port (custom made, not a commercial) and i want to remove it.

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: starting programming, want engineering, reverse engineering project, rom, custom rom, reverse engineering, engineering problem, rom programming, reverse engineering usb port, starting programming project, mame, reverse exe project, reverse project exe, custom port, exe reverse, project exe, hasp, programming reverse engineering, reverse programming, audio project log engineering, exe reverse engineering, reverse exe, exe project, reverse engineering exe

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Keratsini, Greece

Mã Dự Án: #1624807

2 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

mthedhrvnu

PLEASE CHECK PMB

€120 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
RoQ2t8JG4

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

€80 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0