Đang Thực Hiện

C++ script migration

I would like to port a script from visual C to C++ . This project was start only for vyadzmak as it is related to one of my previous projects.

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: port, visual programming projects, embose46, vyadzmak, visual script, script visual, migration project, migration script, programming script, php database migration script, related matlab sample projects, joomla database migration script, mysql data migration script, joomla migration script, mambo migration script, cpanel migration script, migration script mambo joomla, ftp migration script, project migration, migration projects

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Ostratu / Corbeanca, Romania

Mã Dự Án: #1653014

Đã trao cho:

vyadzmak

Hi. I'm here

$550 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

saint812

Hi, programming expert team here, please check my pm, thanks.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0