thiết kế và xây dựng phần mềm hiển thị file .hex, được format theo dạng intel hex filei

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bài tập dài này yêu cầu thiết kế và xây dựng phần mềm hiển thị file .hex, được format theo dạng intel hex file

Lập trình C++ Lập trình C Điện tử Vi điều khiển Kĩ thuật điện

ID dự án: #28893117

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở