Đã Đóng

thiết kế và xây dựng phần mềm hiển thị file .hex, được format theo dạng intel hex filei

Bài tập dài này yêu cầu thiết kế và xây dựng phần mềm hiển thị file .hex, được format theo dạng intel hex file

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Điện tử, Vi điều khiển, Kĩ thuật điện

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #28893117