Đã Đóng

transfer data from memory location to iPhone

transfer images from matrix location(address location) to iPhone using udp protocol and the code should be written in C++ [url removed, login to view] iPhone will have an static I.P address .

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: static programming, matrix programming, programming static, memory c, location, data p, data matrix, location code, code udp, matrix 2012, using location iphone, udp iphone programming, programming protocol, programming gsm data transfer, data matrix code, data matrix iphone, iphone data matrix, code iphone location, iphone location code, transfer location, location code iphone, udp data, iphone memory, udp programming, programming udp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karlskrona, Sweden

Mã Dự Án: #1645902

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

salesross

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0