Đã Đóng

UHF RFID đo chuyển động gia tốc, tần số 915MHz.

Đọc dữ liệu từ thẻ RFID (thẻ thông minh có gắn cảm biến gia tốc, dùng IC Tag SL900A), Reader dùng AS3993 của AMS, công nghệ UHF RFID tần số 915MHz. Phần mềm được viết bằng C++ dùng Qt (mã nguồn mở) làm môi trường thiết kế. Mình đã làm được hơn 50% rồi, tuy nhiên việc đọc tín hiệu hay bị mất gói, mình không giỏi về lập trình cho lắm.

Kĩ năng: Lập trình C++, Electronic Forms

Xem nhiều hơn: u.s. p.s, t$c, t&b, m&t, ic programming, uhf rfid arduino, uhf rfid device, uhf rfid solution, 433 mhz active rfid, 433 mhz rfid module, mobile uhf rfid antenna, uhf rfid reader antenna design, sdk rfid uhf java, rfid based uhf access control, uhf rfid parking, uhf rfid, range uhf rfid, uhf rfid range, french articles it`s translation, customize foto`s warholizer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Korea, Republic of

ID dự án: #11095568