Đã Đóng

LZ77 Uncompression C++

2 freelancer chào giá trung bình€30 cho công việc này

(2345 Nhận xét)
8.3
aravinda333

Hi, I have great experience in implementing data compression/ decompression using Zlib library, in C/C++/Python. It would be very helpful if you could give me both the compressed as well as the uncompressed version Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.7