Đã Hủy

c++ urgent task

[url removed, login to view]

all the requirements are here

pls let me know if u can do it ..in linux

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Visual Basic

Xem thêm: cpp programming, requirements dropbox, cpp, programming urgent, linux dropbox, dropbox linux, linux task, linux pls

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1062246

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

sunshengyu

i can do this job

$200 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
kanvas

I'm interested in your project.

$150 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2