Đã Đóng

Windows Desktop and C# Programming

i need the Windows Desktop and C# Programming for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C#, Lập trình C, Màn hình Windows, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 572 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32488708