Đã Đóng

C+ and windows iot orogrammer

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

frayq

Hello, I have a background in C++. I want to discuss the details of what needs to be changed. I am looking forward to your feedback.

₹7000 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0