Đã Đóng

write an emulator for x86, capable of running simple assembler code (binary format)

Goal: write an emulator for x86, capable of running simple assembler code (binary format).

Submission: executable, source, examples, readme.

Written in C++

Kĩ năng: Lập trình C++, Lập trình C, Kiến trúc phần mềm, x86/x64 Assembler, Lắp ráp

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) The Bronx, United States

ID dự án: #32232670

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

proc3nt

Hello! I'm really interested in your project.. I have a lot of skills in assembly.. Let's discuss more details via chat.. Feel free to message me.. Thx..

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.6