Đã hoàn thành

Write some Software picediting

Được trao cho:

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
erndsglts

i have 6 years experience in Qt,C++ on linux and windows. Relevant Skills and Experience i have 6 years experience in Qt,C++ on linux and windows. Proposed Milestones $19 USD - Total project In Which version Qt i ne Thêm

$19 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0