Đã Trao

Zezenia Online bot

Zezenia Online is a server-sided game (simmilar to Tibia) with an .exe client. I require a program that will use a mana potion once the mana is below a pre-set X level and use F1 when Healh lower than x

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: bot zezenia online, bot zezenia, zezenia bot, programming online game, online programming game, online game programming, game programming online, cplusplus set, potion, mana, f1, online game client, bot mana potion zezenia, potion bot, zezenia, simmilar, zezenia online bot, bot lower, client server game online, client server bot, server tibia, tibia server, tibia, game bot online, bot client server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #4548541

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

akhila27

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
5.1