Đang Thực Hiện

Create Excel files for training

I need some Excel template files created to support some written training instructions

Kỹ năng: Excel, Kiểm tra/QA

Xem thêm: excel files training, excel training, create instructions, c training, create training, training excel, create excel template, template excel, create xml files excel, excel written, create excel files, excel files , create dat files excel

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Royal Exchange, Australia

Mã Dự Án: #1700119

Đã trao cho:

bharanisrihari

Hired by the Employer

$175 AUD trong 5 ngày
(70 Đánh Giá)
6.5