Đã hoàn thành

Create a GetaFreelancer clone web site

Đã trao cho:

stizelcom

Please see pm for important information.

$50 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
1.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

firstdandy

Dear Sir, You can got only the script.I have [url removed, login to view] not the installment and [url removed, login to view]

$100 USD trong 0 ngày
(333 Đánh Giá)
5.8
quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(50 Đánh Giá)
3.7
montir

Lets do it :)

$100 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
1.5
cazz0ne

For script only. Ready to use.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
code3design

Please check PM. Thanks

$100 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
missjlw

Please View PM

$100 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0