Đã hoàn thành

Create a GetaFreelancer clone web site

Được trao cho:

stizelcom

Please see pm for important information.

$50 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
1.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

firstdandy

Dear Sir, You can got only the script.I have [login to view URL] not the installment and [login to view URL]

$100 USD trong 0 ngày
(333 Nhận xét)
5.8
quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(50 Nhận xét)
3.7
montir

Lets do it :)

$100 USD trong 0 ngày
(9 Nhận xét)
1.5
cazz0ne

For script only. Ready to use.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
code3design

Please check PM. Thanks

$100 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
missjlw

Please View PM

$100 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
0.0