Đã hoàn thành

Create a GetaFreelancer clone web site

I need a site that works EXACTLY like getafreelancer.com.

The site must be done with php and myslq database.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: the getafreelancer, i need web site, create a site web, create web com, getafreelancer, database clone, database create, create database web, create com, need clone site, database web, need create, myslq, works done, stizelcom, clone site database, web com clone, getafreelancer works, getafreelancer site, getafreelancer php clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Charleroi, Belgium

ID dự án: #60910

Được trao cho:

stizelcom

Please see pm for important information.

$50 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
1.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

firstdandy

Dear Sir, You can got only the script.I have [login to view URL] not the installment and [login to view URL]

$100 USD trong 0 ngày
(333 Nhận xét)
5.8
quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(50 Nhận xét)
3.7
montir

Lets do it :)

$100 USD trong 0 ngày
(9 Nhận xét)
1.5
cazz0ne

For script only. Ready to use.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
code3design

Please check PM. Thanks

$100 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
missjlw

Please View PM

$100 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
0.0