Đã Hủy

Create a mail daemon

Hey,

Would like to ask you to add a mail daemon to a small project.

I put the project on Dropbox: [url removed, login to view]

and the [url removed, login to view] for Glassfish too: [url removed, login to view]

Can you deliver this within 10 days?

thx

K

Kỹ năng: Java

Xem thêm: domain mail, zip mail, project dropbox, mail add, create dropbox, create cookie days java, mail create, create mail, create ebook days, create website days, create mail yahoo, create mail account centos, create mail hotmail

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Antwerpen, Belgium

Mã Dự Án: #1655623

1 freelancer đang chào giá trung bình €150 cho công việc này

IMSeriousBidder

Hired by the Employer

€150 EUR trong 10 ngày
(108 Đánh Giá)
7.4