Đã Trao

creating rtl layout for an existing web site

i have a web site turkish/arabic, but arabic not rtl, i need to modigy the template to be rtl.

the framework is phpb2b

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: web site creating, rtl, arabic web site, existing web, arabic layout, creating layout, rtl layout, arabic rtl, turkish arabic, layout arabic, web site arabic, template phpb2b, phpb2b template, phpb2b, phpb2b framework, web site layout job, creating template, rtl site template, web arabic template, arabic web template, layout f, template arabic web, rtl template, arabic site template, rtl arabic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #1651038

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

$100 USD trong 2 ngày
(184 Đánh Giá)
9.5