Đã đóng

Create a poster

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3295 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We are into the business of boutique (tailoring for ladies- Indian and Western Wear). We are opening a new outlet and would like to create some excitment among our potential customers. I am looking a creating a poster designed with our logo and 'opening soon' message. It has to be very catchy and quirky...

Thanks

Nitya

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online