Đã đóng

Write a tag line/slogan

Dự án này vừa được trao cho DrMuchena với giá $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

My project (slogan) is to educate those who need the extra helping hand when writing in english text. My slogan Is short but will create a first impression to those who read it. The Slogan is "ABC It makes u free."

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online