Đã đóng

Write a tag line/slogan

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We are looking for a talented copywriter specialized in advertising copies and social media ad campaigns. We are in the process of creating powerful banner ads and tower ads and the challenge is to come up with powerful messages and call to action on small real estate.

We are looking for someone who is witty and fun and a native English speaker.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online