Write a tag line/slogan

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

We are looking for a talented copywriter specialized in advertising copies and social media ad campaigns. We are in the process of creating powerful banner ads and tower ads and the challenge is to come up with powerful messages and call to action on small real estate.

We are looking for someone who is witty and fun and a native English speaker.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online