Đã Đóng

Viết content

3 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

nidanaveed846

Hello,          How are you? I have enough ability to meet your needs. I have 5+ years experiences so I can show my top skill through this project. I would like to discuss about your project with you via chat . Please Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vannguyen318

Xin chào, Mình làm việc cho nhiều startup, có kinh nghiệm trong việc xây dựng Fanpage, website Group nên tự tin trong việc Marketing và xây dựng thương hiệu. Bạn có thể xem thêm trong profile của tôi tại: https://www. Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kienly2611

Tôi dành thời gian rảnh để làm công việc này . Ngoài ra tôi còn đang học và tiếp thu kinh nghiệm từ bên ngoài

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0