Còn mở

user Research - 18/05/2017 09:32 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €126 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Research Writing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €30 - €250 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online