Đã Trao

credit card fraud detection using kmeans and genetic programing optiminzation on k means

i want a credit card fraud detection system using means clustering and genetic optimization on the k means for the data set provided below.

I want a suitable graphic user interface with appropriate results of fraud detection. The program should be developed using net beans.

Kỹ năng: J2EE, Java, Javascript, SQL

Xem thêm: kmeans fraud detection, means credit card, genetic credit card fraud, fraud detection means, pending credit, credit card fraud means, genetic fraud detection, kmeans, detection, data card, credit, credit card data, data means clustering, means net, user detection, card programing, data clustering, kazimali07, want credit card, program programing, net card, fraud detection, card system, credit card graphic, using provided

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1609778

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

logicland

Hired by the Employer

$50 USD trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
6.8