Đang Thực Hiện

CRM fields development

development of fields in MSFT CRM

Kỹ năng: CRM

Xem thêm: crm fields, fill fields crm 2011, crm 2011, fields, add custom fields crm, sugar crm export fields, crm data fields, creating customer fields crm, freelance crm development, crm windows mobile development, bid crm system development

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1048591

Đã trao cho:

thecrmsolutions

Hi, As discussed. Thanks!!!

$925 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.9