Xây dựng game nft

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi muốn Xây dựng game nft với mã thông báo của riêng mình trên nên tẳng web 3.

Chúng tôi hiện tại chỉ có ý tưởng và vốn cho lĩnh vực này.

Do đó chúng tôi sẽ cần được tư vấn và thực hiện hoàn thiện thành công dự án.

Trang web của chúng tôi sẽ hoạt động đầy đủ và mã thông báo được triển khai trên BEP 20, đa giác (NFT).

Cryptocurrency Non-fungible Tokens (NFT) Blockchain PHP Web3.js

ID dự án: #32784004

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$400 cho công việc này

Slmmy

Hi There, I am flexible with my working hours and would appreciate it if you could discuss your project as soon as possible. I would greatly appreciate the opportunity to be working with you and to discuss my qualifi Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
4.3