Đã hoàn thành

148868 convert 1 page image into html

Send me a PMB if you're interested in this project. I can send you the file that needs to be changed. It's only one page, and it should be very easy to make.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: convert image to css, image to html page, html page image, convert html page image, convert image html css page, can convert file html, make image html, convert css file, convert pmb, convert image css html, convert css page html, convert file css, convert html page css, convert image css

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Austin, United States

ID dự án: #1895047

Được trao cho:

intensity

lets do,

$15 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
5.7