Đã hoàn thành

123153 CSS Issue with Firefox

Hi,

I have a webpage that displays fine in IE and Opera, but not in Firefox. I need someone to get it working in Firefox.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: firefox, css issue, firefox opera, css working firefox, webpage css, css webpage

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét )

ID dự án: #1869319

Được trao cho:

coldman333

can do

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0