Đã hoàn thành

132922 CSS Menu Revision

Replace image buttons with CSS buttons..

Save color and style

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: menu color, revision style, replace css, revision css, image menu, css color, menu revision, menu buttons, style menu, menu buttons css, css menu buttons, css menu, menu style

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Fort Worth, United States

Mã Dự Án: #1879093

Đã trao cho:

iva

Thanks. Its done!

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0