Đã hoàn thành

125394 css + xhtml

Please see details here: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: xhtml css projects, xhtml projects, css xhtml

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1871560

Được trao cho:

umahanov

Web 2.0 expert(tableless XHTML/CSS). Working inly with that kind of projects. Will be done in 4-8 hours. Please see pmb for more details.

$45 USD trong 0 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0