Đang Thực Hiện

3014 Fixing details on CSS files

I need to polish some CSS files on a moodle site, like positioning, width, etc... Please post you hourly rates. Thanks!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: css fixing, polish site, css files, css moodle, hourly rates, css css, css positioning

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1753883