Đã hoàn thành

152558 For Deeps only

FOR DEEPSNITI ONLY!!!!!!

To convert a static JPG design to XHTML web template.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: xhtml jpg, convert css jpg, convert jpg xhtml, jpg xhtml css, xhtml static template, static template css, convert css static, convert jpg css, convert web template css, convert xhtml template, deepsniti, jpg xhtml

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Sunderland,

ID dự án: #1898739

Được trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$110 USD trong 3 ngày
(1516 Đánh Giá)
9.0