Đã hoàn thành

157950 full web page creation - css

I need man that create for me one complete web page. all with CSS in external file

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: Web page, xman3, page creation, full web, external page, css creation, web page creation, complete web css, complete web, creation css, css page creation, need web page, css web page

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1904137

Đã trao cho:

yurisl

ready

$10 USD trong 6 ngày
(47 Đánh Giá)
5.2