Đã hoàn thành

329117 GoHard CSS/XHTML fixes

fix CSS and xhtml files to be cross browser compatible in IE6, IE7, Safari & FF.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: fix css, fix cross browser, css fix safari, xhtml amp, amp ie7, fix css browser, css compatible ie7 browser, cross browser xhtml, ie7 css, fix css cross browser, css fix browser, css cross browser fix, css ie7, ie7 css fix, css cross browser ie7, cross browser fix css, compatible css files, xhtml browser, safari css fix, safari browser fix

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Mayville, United States

ID dự án: #2074926

Được trao cho:

goldensolution

************************************** THANKS FOR YOUR PROJECT *************************************

$100 USD trong 0 ngày
(317 Đánh Giá)
7.6