Đã hoàn thành

146610 HereBeDragons_xhtml

Looking for a coder to take this .tiff design and code it into valid xhtml and css. Design here [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Drogheda, Louth, Ireland

ID dự án: #1892787

Được trao cho:

naistudiosl

Okay! See PMB.

$25 USD trong 0 ngày
(84 Đánh Giá)
5.5