Đóng

140764 HTML improvement

Dự án này đã được trao cho AsheboroCreative với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

We are looking for someone that is able to optimize and tidy up existing HTML. All the existing inline styles need putting into style sheets and the php code putting in external files etc.

There are approximately 12 pages and the design, text and images will be provided.

We require that all bidders are able to provide at least one site that we can view the source code for.

Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online