Đang Thực Hiện

124897 JPEG to XHTML/DIV

Need someone to slice this image into XHTML/divs/css. Cheap or even just for a nice review.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: div image, image div, xhtml div css, slice xhtml div, image slice, css div, div slice, div xhtml, css image slice, css div slice, jpeg image, jpeg slice, xhtml div, jpeg slice css, xhtml slice, slice div, css jpeg, slice image css, divs css, jpeg xhtml, slice divs, image xhtml css, slice jpeg, div css, slice xhtml css

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Epe, Netherlands

ID dự án: #1871063

Được trao cho:

iporter

I need to build my portfolio and scriptlance reputation - would $20 work? See my homepage code, to be sure I am highly competent: [url removed, login to view]

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0