Đang Thực Hiện

9368 MoveableType template (urgent)

I have a PSD design I need to turn into a MoveableType template. Code must be CSS / XHTML based. Need a quick turnaround. Ongoing work.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: urgent ongoing, urgent css work, turn design template, urgent css, psd xhtml urgent, turn psd css, psd template code, css urgent, turnaround template, template code, psd template xhtml, turn psd xhtml, turn psd template, template xhtml, css xhtml template, template xhtml psd

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Ormond, United States

ID dự án: #1760235