Đang Thực Hiện

166305 Need PSD converted to CSS

Need 8 Psd files converted into Html/CSS W3C compliant

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem nhiều hơn: psd to compliant html, w3c psd, psd html converted, need psd, css converted, psd converted css, need psd html, psd files css, need psd css, need psd html converted, psd w3c, css w3c

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) United States

ID dự án: #1912498