Đang Thực Hiện

164508 PSD to XHTML/CSS

I have one PSD file which needs to be converted to XHTML/CSS. I'm looking for someone very experienced in this field.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: psd file css file, css converted, psd converted css, xhtml psd file, converted xhtml, xhtml css psd file, psd xhtml looking, psd xhtml css, xhtml css psd, xhtml css, xhtml css file, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Epe, Netherlands

ID dự án: #1910699