Đã hoàn thành

328438 PSD to XHTML/CSS

I need a design coded to valid XHTML/CSS.

I have attached a screenshot.

All links etc must have rollover effects.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: rollover css, screenshot psd css, psd xhtml links, psd valid xhtml css, psd design xhtml, psd css links, screenshot psd, valid xhtml, psd xhtml css, psd rollover, xhtml css psd, psd valid css, psd xhtml design, xhtml valid, rollover psd, xhtml css, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét )

ID dự án: #2074246

Được trao cho:

gnp

Deliver high quality, cross-browser compatible W3C Valid XHTML / CSS markup. Escrow payment Needed.

$30 USD trong 1 ngày
(54 Đánh Giá)
4.7