Đã hoàn thành

139874 PSD to XHTML

Need PSD sliced into XHTML. Coder must follow some previous CSS for header/footer. Should be very quick project for experienced programmer. 24-hour turnaround MUST!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem nhiều hơn: 24 hour turnaround, need psd, psd header footer, hour turnaround, xhtml programmer, psd header, psd footer, psd coder, footer psd, coder xhtml, need psd css coder, psd sliced, need psd css, coder xhtml css need, psd sliced css, footer xhtml, xhtml css header, xhtml css footer, sliced psd, need project xhtml, xhtml footer, footer xhtml css, header footer psd, quick psd, xhtml header

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Redmond, United States

ID dự án: #1886049

Được trao cho:

cricketlachica

Can start right now.

$45 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0