Đang Thực Hiện

157546 Quick CSS Fixes

I would like someone to assist urgently with a CSS problem of alignment on a menu system - should be 10 mins tops for a experienced coder.

Please only bid if you can perform the work now via MSN/ICQ/GTALK.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: problem fixes, alignment css, css alignment, quick css, fixes css, css problem, quick css menu, css fixes

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Brentwood, United Kingdom

Mã Dự Án: #1903731

Đã trao cho:

endrez

I'm ready

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0