Đang Thực Hiện

125907 Simple CSS Link

I would like to add links in a tabless css design. Project is very simple and straight-forward. Someone with css knowledge can do it within 5 - 10 minutes.

Please send me a PM and I will give you the details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: css simple project, css knowledge, tabless css, simple css project, css design project, css design simple, simple css, simple css design, tabless design, tabless, css tabless

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872074

Đã trao cho:

dolboeb

OK.

$15 USD trong 0 ngày
(49 Đánh Giá)
5.4